همکاری با گروه مینا


با توجه به رشد روزافزون مجموعه، جذب نيروهاي انساني مجرب از مشغوليتهاي دائمي شرکت مينا ميباشد.

لطفا فرم استخدام را جهت درخواست استخدام تکمیل فرمائید.


موقعیت های شغلی مورد نیاز (در حال حاضر)

  • برنامه نویس حرفه ای
  • پشتیبانی شبکه / نرم افزار و voip
  • بازاریاب حرفه ای و کارشناس فروش و مارکتینگ


روند جذب و استخدام

  • بررسي و تائيد رزومه هاي دريافتي
  • مذاکره تلفني و دعوت به مصاحبه حضوري
  • مصاحبه حضوري فني جلسه اول
  • مصاحبه حضوري فني و اداري
  • استخدام و همکاري آزمايشي
  • قرارداد همکاري دائمي